Studio Bakker Amsterdam

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Studio Bakker, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33227447, inzake de website www.studiobakker.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op verwerkingen door Studio Bakker via de website alsmede het gebruik van cookies.

Verwerken van persoonsgegevens

Studio Bakker verwerkt geen persoonsgegevens van websitebezoekers en Studio Bakker verzamelt geen niet-persoonlijk identificeerbare informatie.

Bewaartermijn

Studio Bakker bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

De Studio Bakker website plaatst géén cookies.

Onze website

Als je www.studiobakker.nl bezoekt slaat de webserver in logbestanden informatie op over je bezoek zoals IP-adres en welke bestanden je browser heef opgevraagd.

Studio Bakker analyseert de logbestanden als de website foutmeldingen geef om problemen met de website te achterhalen en oplossen.

De logbestanden worden na 2 maanden van de webserver verwijderd

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Studio Bakker. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.